Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

Gò Công Đông: Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công
Gò Công Đông: Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công

​ Ngày 01/11, tại Đồn Biên phòng Kiểng Phước, ông Trần Văn Thành, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông có buổi gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công....

Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính
Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính

​ Ngày 29/3/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên  địa bàn huyện và đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân nhân các xã, thị trấn. Qua thời...

​ Thực hiện Công văn số 4178 ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện...
Tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

​ Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC),  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, các cơ quan có liên quan, Chủ...

​ Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;...
​ Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;...
Gò Công Đông sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và thu phí bảo vệ môi trường
Gò Công Đông sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và thu phí bảo vệ môi trường

​ Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và thu phí bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/6/2019 và Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân...

Ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Tân Thành, lắng nghe ý kiến người dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
Ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Tân Thành, lắng nghe ý kiến người dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

​ Ngày 05/7, ông Lê Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông có buổi gặp gỡ 80 người dân xã Tân Thành để lắng nghe ý kiến của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công....

Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

​ Ngày 28/6, ông Trần Văn Thành- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông có buổi gặp gỡ và lắng nghe bà con nhân dân thị trấn Vàm Láng về hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI). Đây là đơn vị đầu tiên của huyện được lãnh đạo huyện gặp gỡ và lắng nghe ý kiên của...

Liên kết Liên kết