Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - 13/09/2021 (số lượt xem: 3)

​ Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); vừa qua Ủy ban nhân dân huyện (UBND) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trê...

​ Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện là 5.929 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.830 hồ sơ  (trong đ...
​ Ngày 15/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định 110 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021. Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 nhằm mục đích tổ...
​ Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục...
​ Trong quý 3, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 5.421 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.248 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ gi...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết