Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

​ Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trên địa bàn huyện là 6.300 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 6.092 hồ sơ  (trong đó: số hồ sơ gi...
​ Ngày 17/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định 174/QĐ- UBND kèm theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.  Theo đó, kế hoạch thự...
Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019

​ Trong năm 2019, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp huyện là 1.665 hồ sơ (bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó hồ sơ mới tiếp nhận 1.089 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 5...

Có 189 ý kiến phản ảnh của người dân tại buổi gặp gỡ của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến PAPI
Có 189 ý kiến phản ảnh của người dân tại buổi gặp gỡ của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến PAPI

​ Thực hiện theo Thông báo số 145/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc tổ chức các buổi gặp gỡ nhân dân của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI). Từ ngày 28/6/2019 ngà...

Gò Công Đông: Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công
Gò Công Đông: Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công

​ Ngày 01/11, tại Đồn Biên phòng Kiểng Phước, ông Trần Văn Thành, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông có buổi gặp gỡ nhân dân xã Kiểng Phước về hiệu quả quản trị hành chính công....

Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính
Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính

​ Ngày 29/3/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên  địa bàn huyện và đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân nhân các xã, thị trấn. Qua thời...

​ Thực hiện Công văn số 4178 ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật hộ tịch, Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan thực hiện...
Tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

​ Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC),  Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, các cơ quan có liên quan, Chủ...

​ Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;...
​ Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết