Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

KIỂM SOÁT TTHC KIỂM SOÁT TTHC

GCĐ: thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
GCĐ: thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - 20/12/2021 (số lượt xem: 4)

​ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịchụ công Quốc gia, Ngày 14/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 3596/UBND triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia....

GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện
GCĐ nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện - 02/11/2021 (số lượt xem: 11)

​ Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nh...

​ Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nh...
GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
GCĐ triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính - 13/09/2021 (số lượt xem: 17)

​ Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); vừa qua Ủy ban nhân dân huyện (UBND) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trê...

​ Trong quý 2, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện là 5.929 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến). Số hồ sơ đã giải quyết là 5.830 hồ sơ  (trong đ...
​ Ngày 15/01/2021, UBND huyện ban hành Quyết định 110 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021. Theo đó, kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021 nhằm mục đích tổ...
​ Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục...
Xem thêm >>

Liên kết Liên kết