Truy cập nội dung luôn
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Giới thiệu Giới thiệu

Tổng quan về Gò Công Đông

 

I. Chức năng nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến Pháp, Luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn  theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

II. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ quan chuyên môn: Thực hiện theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/2/2008 của Chính phủ, UBND huyện có 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc:

1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;

12. Phòng Kinh tế và hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

- Đơn vị hành chính: gồm có 13 đơn vị, gồm 11 xã (Bình Nghị, Tân Đông , Tân Tây, Gia Thuận, Tân Phước, Kiểng Phước, Bình Ân, Tân Điền, Tăng Hòa, Tân Thành, Phước Trung) và 02 thị trấn: Tân Hòa và Vàm Láng. 


IV. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội

Gò Công Đông là huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang, phía Đông: giáp Biển Đông, phía Tây: giáp Thị xã Gò Công; Phía Nam: giáp huyện Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông,  Phía Bắc: giáp huyện Cần Đước tỉnh Long An.

- Diện tích: tự nhiên 26.768,16 ha.

- Dân số: 139.060 người (năm 2019). 

Với ưu thế của hệ thống sông ngòi, có hai cửa sông lớn Soài Rạp, Cửa Tiểu thông ra biển Đông, có tuyến đê chạy dọc bờ biển dài 18,5km; giao thông vận tải cả đường thủy và đường bộ của huyện khá thuận lợi khi cách trung tâm Thành phố của tỉnh 41km, thành phố Hồ Chí Minh 58 km. Đặc điểm địa lý này được xác định là lợi thế nổi bật đã tạo nên vị thế của huyện trong phát triển kinh tế biển, phát triển giao thông vận tải thủy - bộ kết nối ra biển đã đưa huyện trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, có tác động thúc đẩy sự giao thương hàng hoá trong và ngoài nước.

Kinh tế của huyện phát triển theo hướng nông - ngư nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, trong đó nông ngư nghiệp̣ đóng vai trò chủ lực. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm khá cao và ổn định, bình quân tăng 10,5% trong 10 năm gần đây, hiện đang có nhiều tiềm năng đột phá về thủy hải sản và công thương nghiệp.  

- Trong phát triển nông nghiệp, với vị trí đất đai thuộc vùng nhiễm mặn lợ đã chủ động ngọt hóa, có nhiều giồng cát, Gò Công Đông có nền nông nghiệp khá phát triển, đủ điều kiện để hình thành vành đai xanh cho các khu công nghiệp trong vùng và của khu vực. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với vật nuôi chủ lực là tôm sú, cá nước lợ và các loài nhuyễn thể đang phát triển theo mô hình nuôi công nghiệp. Huyện có 2.150 ha nuôi nghêu, sò, 618 ha nuôi tôm…là đặc sản biển của huyện. Với 701 phương tiện đánh bắt hải sản đã khai thác tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến làng nghề thủy sản của địa phương 

- Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến thủy – hải sản và sản phẩm nông nghiệp. Nhìn chung, lĩnh vực này đang trong giai đoạn chuyển mình, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Theo quy hoạch huyện có trên 2.000 ha để phát triển khu công nghiệp, hiện tại trên địa bàn huyện có 01 khu công nghiệp với 05 dự án đang triển khai thực hiện:

- Tổng kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Phước:

- Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp:

- Nhà máy chế tạo ống thép (22,9ha) của công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam:

- Dự án Tổng kho của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt: gồm khu tái định cư và dự án Tổng kho xăng dầu.

- Dự án Kho cảng của công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TPHCM: đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổ liên ngành tỉnh đang xem xét, đề xuất UBND tỉnh.

Trong đó có 02 dự án đã đi vào hoạt động: Nhà máy chế tạo ống thép của công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam và Tổng kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Hiệp Phước.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã hình thanh Ngoài ra công ty Nichirei Suco của Nhật Bản đã xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây sơri và nhà máy chế biến trái sơri (Đây là 1 trong 7 loại trái cây chủ lực của tỉnh);  01 công ty TNHH một thành viên may mặc Nam Đô sản xuất các mặc hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật, Mỹ (chủ yếu là xuất khẩu sang Hàn Quốc). 

- Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành giai đoạn 1 (11,7ha) của Công ty TNHH Một thành viên Vạn Bình An: Hoàn thành các hạng mục chính (giai đoạn 1) và đưa vào hoạt động ổn định; đang chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các hạng mục công trình để thực hiện giai đoạn 2.

Liên kết Liên kết