Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Xã Tân Phước : Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần xây dựng xã nông thôn mới.
11/05/2019

     Nhận thức sâu sắc 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và ban ngành đoàn thể xã Tân Phước (Gò Công Đông) luôn chú trọng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng và ra mắt  xã nông thôn mới vào cuối  năm 2018 .

     Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, từ năm 2015-2018,  hàng năm Ban thường vụ Đảng ủy xã Tân Phước đều ban hành nghị quyết và chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ (QP-AN) hàng năm theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới, Nghị quyết phát triển kinh tế -xã hội gắn với củng cố QP-AN, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ra Nghị quyết-chỉ thị công tác quân sự -quốc phòng địa phương (QS-QPĐP), trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho cấp ủy chính quyền, địa phương xây dựng tiềm lực QP-AN ngày càng vững mạnh, chú ý nâng cao chất lượng xây dựng xã vững mạnh về QP-AN làm tiền đề để xây dựng xã vững mạnh toàn diện trong khu vực phòng thủ góp phần hoàn thành tiêu chí số 19 trong xây dựng xã nông thôn mới.

      Để thực hiện tốt Nghị quyết đề ra. Hàng năm, Ban Chỉ đạo xã Tân Phước thường xuyên  kiện toàn nhiệm vụ vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) xã, tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng, đúng, đủ nội dung đề ra, với quân số tham gia đạt 100%. Tính chung hiện nay, xã xây dựng lực lượng dân quân đạt 0,85% so dân số, trong đó có trung đội dân quân cơ động 28 người, dân quân binh chủng chuyên môn 12 người, và trung đội dân quân biển 28 người hoạt động trong đội tàu đánh bắt xa bờ, còn lại là lực lượng chiến đấu tại chổ được biên chế đầy đủ tại 08 ấp; Lực lượng dự bị động viên cũng được sắp xếp, biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự. Qua kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu hàng năm, xã đều đạt 100% quân số. Xã còn phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục QP-AN tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng khi có chiêu sinh, quan tâm chăm lo giáo dục đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia chủ quyền biển đảo cho  cán bộ đảng viên và nhân dân.

    Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Phước còn thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo phát triển kinh tế xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2016-2020 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Phước năm 2018 đề ra. Cụ thể giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp đạt 102,66% so với chỉ tiêu; Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 13,350 tỷ đồng, đạt 101,13%; Giá trị thương mại – dịch vụ đạt 199,500 tỷ đồng, đạt 93,1% so với Nghị quyết; Thu ngân sách đạt 116,44%...Có 10 hộ thoát nghèo, đạt 125% so với chỉ tiêu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 3,06%; 2.395 hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 85,08%; 100% hộ có điện sử dụng; Tỷ lệ  tội phạm hình sự giảm 50% so với năm 2017. Xã thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận và ra mắt vào cuối năm 2018.

     Nhìn chung, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn xã nên tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua ở xã Tân Phước, nhất là trong năm 2018, tình hình KT-XH, QP-AN Tân Phước có những chuyển biến tích cực, các hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, nhân dân ngày càng  nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cùng chung tay cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng thành công xã nông thôn mới.

                                                                                         

                                                                                                                                                                          Thu Thảo- GCĐ

Liên kết Liên kết