Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Triển khai Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang
03/06/2020

​Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

Liên kết Liên kết