Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Triển khai Luật Công Chứng và Luật Bảo vệ môi trường
01/02/2015

Chiều ngày 28/1, UBND huyện Gò Công Đông tổ chứ hội nghị triển khai Luật Công Chứng và Luật Bảo vệ môi trường cho lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, UBND, công an, tư pháp, địa chính, hội LHPN, hội nông dân… các xã thị trấn.

Luật Công chứng, được Quốc hội nướcCHXHCNVN khóa XIII,  kỳ họp thứ 7 thôngqua ngày 20/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật công chứngnăm 2014 có 10 chương, 81 điều, quy định chặt hơn về tiêu chuẩn công chứngviên; thời gian đào tạo nghề công chứng được tăng lên thành 12 tháng; người đãcó thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên mớiđược miễn đào tạo nghề công chứng. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt độngcông chứng; Nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người yêu cầu công chứng, giảmbớt áp lực cho tổ chức hành nghề công chứng viên trong quá trình hành nghề….

Luật BVMT, có 20 chương, 170 điều và cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật này quy định về hoạt động BVMT;chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ vàtrách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môitrường. Những hành vi bị nghiêm cấm; quy định về đánh giá tác động môi trường;BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường biển vàhải đảo; bảo vệ môi trường nước, đất và không khí; Xử lý vi phạm, giải quyếttranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường….

         Sau hộinghị này, UBND huyện GCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã- thịtrấn tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của 02 Luậtđến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhântừ nay đến tháng 3/2015 để mọi người nắm vững, thông suốt và chấp hành tốtchính sách pháp luật của nhà nước qui định.LêHằng  

Liên kết Liên kết