Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thường trực HĐND huyện GCĐ chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND huyện.
28/06/2021

Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm kiện toàn công tác nhân sự sau bầu cử theo quy định. Thời gian tổ chức vào ngày 01/7/2021, tại Hội trường UBND huyện. Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét các nội dung như sau:

 Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ủy ban MTTQVN huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND.

 Hội đồng nhân dân tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Ngoài ra, HĐND huyện sẽ thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, thành phần tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND huyện hạn chế số lượng đại biểu  khách mời và thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo phòng chống dịch Covid 19./.

                                                                                                            

                                                                          Lương Giàu

Liên kết Liên kết