Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo công khai điều chỉnh phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018
06/10/2018

Ủy ban nhân dân huyênj ban hành Thông báo số 235/TB-UBND ngày 03/10/2018  Thông báo công khai điều chỉnh phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018

Liên kết Liên kết