Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

TB số 314 kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2021
17/09/2021

Thời gian sát hạch vòng 2: vào lúc 7 giờ 30 ngày 28/9/2021

Liên kết Liên kết