Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định chí số 8 của 02 xã Tăng Hòa và Tân Tây
09/04/2019

Sáng ngày 8/4, Đoàn công tác Sở thông tin truyền và Truyền thông do ông Nguyễn Văn Vững - Phó Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn đến khảo sát tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 02 xã Tăng Hòa và Tân Tây.

Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông làm việc tại xã Tăng Hòa

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chí số 8 xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 02 xã Tăng Hòa và Tân Tây. Đoàn đến tiến hành kiểm tra thực tế điểm phục vụ Bưu chính; dịch vụ viễn thông internet; Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn đã đánh giá cao những nổ lực của địa phương đã phấn đấu các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đã thực hiện đạt tiêu chí số 8 về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đặc biệt, Đoàn chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện để 02 xã Tăng Hòa và Tân Tây được công nhận đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                                                                                                            Quốc Toàn

                                                                                                                                                                                      TTVHTT&TT GCĐ

Liên kết Liên kết