Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

QĐ thu hồi GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 00373, CH000374 ngày 21/10/2010 của hộ bà Nguyễn Thi Hồng
16/07/2020

Liên kết Liên kết