Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện GCĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
30/08/2019

QĐ số 1337/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện GCĐ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Liên kết Liên kết