Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ LIỄN ĐỐI, HOÀNH PHI VÙNG GÒ CÔNG
23/05/2021

Liễn đối, hoành phi là di sản quý báu mà ông cha ta đã để lại đến ngày hôm nay. Ở Gò Công có nhiều đình, chùa, miếu mạo nên nghệ thuật trang trí liễn đối, hoành phi cũng thật phong phú và đa dạng.

Nghệ thuật liễn đối

Một cặp liễn gồm hai câu đối, chữ đối chữ, nghĩa đối nghĩa theo nghệ thuật chơi chữ trong thơ văn cổ và thường được treo ở hai vị trí đối xứng trong nhà, đền thờ hay cổng tam quan đình, chùa…

Thường thì ở Gò Công các câu đối thờ trong gia đình có nội dung sau: Tổ tôn công đức thiên niên thịnh. Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương. Dịch nghĩa: Công đức tổ tông nghìn năm thịnh. Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay. Hay: Bách thúy tùng thương hàm ca ngũ phúc. Xuân vinh huyên mậu đồng chúc bách linh. Dịch nghĩa: Bách biếc tùng xanh ngợi ca năm phúc. Xuân tươi huyên rậm cùng chúc trăm tròn. Tuy nhiên, đối với những nơi tôn nghiêm như đình, chùa thì có câu liễn mừng: Hoa triêu nhật ấm thanh loan vũ. Liễu nhứ phong hòa tử yến phi. Dịch nghĩa: Sớm hoa ngày ấm loan xanh múa. Liễu bông gió thuận én biếc bay.

Liễn đối ở khu mộ Anh hùng dân tộc Trương Định

Hiện nay, ở Khu di tích văn hóa lịch sử quốc gia Đền thờ Anh hùng Dân tộc Trương Định ấp 2 xã Gia Thuận huyện Gò Công Đông, trên trụ cổng vào có cặp liễn đối ngắn bằng chữ quốc ngữ của nhân dân Gò Công đề tặng công đức của ông Trương Định: Gò Công trương chánh khí. Gia Thuận định trung can.

Trang trí hoành phi

Hoành phi vốn là bức thư họa nằm ngang (tranh chữ) được sử dụng rộng rãi trong dân gian như đình, chùa, nhà thờ họ, nhà ở… Hoành phi có rất nhiều loại, có bức sơn son chữ vàng, có bức sơn đen chữ đỏ, cũng có bức được khảm xà cừ rất cầu kỳ và đẹp mắt. Hoành phi thường làm bằng gỗ mít được chạm lộng, chạm đắp và được gắn với kết nhau thông qua ngàm, mộng chứ không dùng đinh, ốc… Hoành phi cổ thường được cấu tạo theo hai dạng, chính là dạng hình chữ nhật, hình cuốn thư, ngoài ra còn dạng chiếc khánh, quả trám… Chữ viết trên hoành phi là chữ Hán chứ không dùng chữ Nôm và chữ viết trên hoành phi là đại tự, thường theo ba kiểu cơ bản là chữ chân, chữ thảo và chữ triện. Nội dung có khi là tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, những người có công với đất nước.

Ở Gò Công, có gia đình chỉ treo tại bàn thờ tổ tiên một bức hoành phi nhưng cũng có gia đình khá giả treo đến hai hoặc ba bức hoành phi trong nhà mình. Hiện nay, tại Đình Trung ở thị xã Gò Công (hay còn gọi là Đình làng Thành Phố) được trang trí rất nhiều cặp liễn đối và 02 bộ gồm 06 bức hoành phi ở mặt tiền đình, hậu đình, tòa võ quy và chánh điện... Riêng đối với khu lăng mộ và Đền thờ Anh hùng Dân tộc Trương Định ở thị xã Gò Công có rất nhiều cặp liễn đối, hoành phi ca ngợi công đức của ông. Hai trụ trước mộ khắc hai cặp liễn đối và bốn trụ thành mộ khắc bốn cặp liễn đối. Trên tấm bia phong chẩm có khắc bài văn kể công trạng của ông bằng chữ Hán. Trên ba cửa trước mộ khắc ba bức hoành phi, cửa chính ghi chữ “Vạn cổ phương danh-Tiếng thơm muôn đời”, cửa trái ghi “Đức duy hinh-Chỉ có đức là thơm mãi”, cửa bên phải ghi “Minh dã viễn-Vầng sáng tỏa xa”.

Quỳnh Lam  

Liên kết Liên kết