Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

MTTQ huyện Gò Công Đông: Phối hợp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên tuyên truyền pháp luật nhóm nồng cốt ở khu dân cư năm 2015
30/06/2015

Sáng ngày 29/6, tại hội trường UBND xã TăngHòa, MTTQ huyện Gò Công Đông phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấnnâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật nhóm nồng cốt ở khu dân cư năm 2015 chocán bộ công tác mặt trận xã- thị trấn, Ban công tác mặt trận ấp, khu phố, nhómnồng cốt ở khu dân cư đối với các đơn vị xã- thị trấn thuộc cụm 2 gồm: TăngHòa, Tân Hòa, Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Tân Điền và Tân Thành.

Tại đây, các đạibiểu được cán bộ Phòng tư pháp huyện phổ biến đề cương giới thiệu Luật hôn nhânvà gia đình năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2014, tại kỳhọp thứ 7, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, cụ thể về sự cần thiếtban hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quan điềm chỉ đạo, bố cục nội dungvà những điểm mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014… Đồng thời phổbiến đề cương tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCNVN về mục đích, ý nghĩa, yêucầu, những nội dung cơ bản của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụcơ bản của công dân, về bảo vệ Tổ Quốc, một số vấn đề cần lưu ý trong đấu tranhlàm thất bại những luận điệu kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Qua tập huấn nhằmnâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật cho nhóm nòng cốt vàduy trì ngày sinh hoạt pháp luật ở khu dân cư năm 2014, để kịp thời tuyêntruyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân thôngsuốt.

Được biết, vàongày 25/6, MTTQ huyện đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức tập huấn tạixã Tân Đông với cùng nội dung và thành phần tham dự đối với các đơn vị thuộccụm 1 gồm các xã- thị trấn như: Tân Đông, Gia Thuận, Kiểng Phước, Tân Tây, TânPhước và Vàm Láng.

                                                                 HoàngTrang

 

Liên kết Liên kết