Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Lễ triển khai Quyết định sáp nhập chi bộ cơ sở
21/05/2021

Thực hiện Đề án 02-ĐA/HU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Gò Công Đông theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 199-QĐ/HU ngày 12/5/2021 về việc sáp nhập chi bộ cơ sở đối với Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy và Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thành Chi bộ Ban Dân vận – Mặt trận Tổ quốc huyện.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định sáp nhập Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy và Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Trần Công Việt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy và Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh huyện đến ghi hình và đưa tin.

Qua đó, Chi bộ Ban Dân vận – Mặt trận Tổ quốc huyện sau khi sáp nhập có 09 (chín) đảng viên. Chỉ định đồng chí Mai Văn Cười giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Hữu Chiến giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Hoàng Vũ giữ chức Chi ủy viên Chi bộ./.

 

Thanh Hùng

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

Liên kết Liên kết