Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Khảo sát đầu tư tuyến đường phục vụ phát triển khu công nghiệp Gò Công
28/11/2019

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông và các ngành có liên quan đã có buổi khảo sát đầu tư tuyến đường phục vụ phát triển Khu công nghiệp Gò Công Đông.

Đường vào khu công nghiệp Gia Thuận 1

Về hướng tuyến để kết nối từ Đường tỉnh 871B vào Khu công nghiệp Gò Công cần phải đầu tư, nâng cấp, mở rộng Đường huyện 10 về phía Đông với chiều dài khoảng 500m, trên đoạn tuyến cần thiết phải xây dựng mới cầu với tải trọng HL93 thay cầu công tác của cống thủy lợi có tải trọng 8 tấn nhằm phục vụ xe lưu thông vào Khu công nghiệp. Xây dựng mới đường nối từ Đường huyện 10 ra đến sông Soài Rạp, tuyến đường xây dựng theo ranh đất Khu công nghiệp Gò Công và Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 với chiều dài 1,7km.

Về quy mô của tuyến đường kết nối trong giai đoạn 1, cần đầu tư 02 tuyến đường với quy mô bằng Đường tỉnh 871B hiện hữu (nền đường rộng 17m, mặt đường rộng 12m, lề đường rộng 2,5m/bên, tải trọng trục 12 tấn/trục, mốc lộ giới 60m, đã giải phóng mặt bằng thực hiện giai đoạn 1 trong phạm vi 30m, giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện mở rộng trong phạm vi 60m). Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng đồng bộ theo quy mô của Đường tỉnh 871B được mở rộng.

Đối với đoạn đường xây dựng mới đường nối từ Đường huyện 10 ra đến sông Soài Rạp (đây là tuyến đường phục vụ chung cho Khu công nghiệp Gò Công và cụm Công nghiệp Gia Thận 2) sẽ mở rộng đều ra 02 bên tuyến đường ở giai đoạn tiếp theo. Vì vậy khi quy hoạch, bố trí mặt bằng xây dựng phải tính toán để lại một phần diện tích đất để thực hiện mở rộng đoạn đường xây dựng mới đường nối từ Đường huyện 10 ra đến sông Soài Rạp. Việc xây dựng mới cầu tại vị trí cầu công tác của cống thủy lợi phải đồng bộ với quy mô của đường, khổ cầu dự kiến 13m, mặt cầu rộng 12m, gờ lan can rộng 0,5m/bên, tải trọng HL93.

                                                                                                                                                                                                                 Lê Hồng Quân 

Liên kết Liên kết