Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính
23/10/2019

Ngày 29/3/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên  địa bàn huyện và đã triển khai cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân nhân các xã, thị trấn. Qua thời gian triển khai đạt được một số kết quả sau:

 

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được bố trí máy tính làm việc (1 máy/người), đảm bảo cấu hình phục vụ khai thác phần mềm Quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chuyên môn, được kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng và kết nối Inetnet đáp ứng yêu cầu phục vụ trong công tác. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện trang bị 01 máy tính không kết nối Internet, 01  máy in, 01 máy hủy giấy phục vụ soạn thảo văn bản và xử lý văn bản mật theo đúng quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo báo cáo số liệu thống kê, tới nay việc tiếp nhận quy trình xử lý văn bản đi và đến trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (văn phòng điện tử) của UBND huyện với tổng số văn bản đi là 5.668 và 6.815 văn bản đến, được trao đổi trên hệ thống văn phòng điện tử, đạt 100% (trừ văn bản mật); bên cạnh việc ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử, huyện áp dụng song song hộp thư công vụ của tỉnh trong việc gởi văn bản. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện được cấp hộp thư công vụ 463 địa chỉ, đạt 100%.

Bảng thống kê tỷ lệ giải quyết hồ sơ của huyện

Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của huyện là 385, trong đó TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 94 và mức độ 4 là 291. Đến ngày 01/10/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm (trừ lĩnh vực đất đai) là 25.123 hồ sơ (trong đó có 9.812 hồ sơ online), giải quyết trước hạn đạt tỷ lệ 99,6%, không có hò sơ trễ hạn.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hiện có 12 cơ quan chuyên môn, 13 xã-thị trấn,3 đơn vị sự nghiệp công lập được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số. Trong năm 2019, Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND cấp xã được cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện ký văn bản trên văn phòng điện tử, hiện đã cài đặt và từng bước sử dụng.

Bên cạnh, việc triển khai phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử đây là phần mềm cho phép quản lý, theo dõi tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân tại UBND cấp xã, nhằm chuẩn hóa, thống nhất về quy trình, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tránh tình trạng “ngâm”, thất lạc hồ sơ, cho phép công khai, minh bạch về quá trình xử lý. Phần mềm được triển khai trên các tất cả lĩnh vực, giúp cho cán bộ xã quản lý thông tin, in phiếu hẹn, báo cáo, thống kê tình hình xử lý hồ sơ một cách thuận tiện, nhanh chóng. Nhìn chung, công tác ứng dụng CNTT ở các xã, thị trấn đã bước đầu có hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và thực hiện cải cách hành chính ở cơ sở. Thông qua việc ứng dụng CNTT đã giúp chuẩn hóa quy trình làm việc, tạo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân tốt hơn.

                                                                                                                                                                                         Ngọc Thanh

 

 

Liên kết Liên kết