Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
10/01/2020

Trong năm 2019, tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp huyện là 1.665 hồ sơ (bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó hồ sơ mới tiếp nhận 1.089 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 576 hồ sơ. Cấp xã là 28.535 hồ sơ (bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó hồ sơ mới tiếp nhận 16.453 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 11.998 hồ sơ.

Về kết quả giải quyết TTHC: cấp huyện đã giải quyết: 1523 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn: 1.504 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết: 142 hồ sơ, số hồ sơ chưa đến hạn: 54 hồ sơ. Cấp xã: 28.549 hồ sơ trong đó:  hồ sơ giải quyết đúng hạn: 28.539 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết: 33 hồ sơ, số hồ sơ chưa đến hạn: 31 hồ sơ. Đến nay, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh: mức độ 3: 234 thủ tục, mức độ 4: 179 thủ tục.

Trong năm, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận  “Một cửa” huyện: tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện theo cơ chế một cửa đạt 100% với 1665 hồ sơ và tại Ủy ban nhân dân huyện, UBND cấp xã không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính, về hành vi hành chính.

Công chức Bộ phận một cửa huyện tiếp nhận hồ sơ của người dân 

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 22/5/2019 tổ chức Buổi gặp gỡ Nhân dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019. Từ ngày 28/6/2019 ngày 27/9/2019, Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức gặp gỡ nhân dân 13/13 xã - thị trấn trên địa bàn huyện với 1.060 người dân tham dự, thu thập được 1.060 phiếu khảo sát ý kiến người dân và ghi nhận 102 lượt người dân tham gia ý kiến với 189 ý kiến, đến nay đã giải đáp 167/189 ý kiến của người dân, còn 23 ý kiến các cơ quan đang tiếp tục thực hiện. Cấp xã ghi nhận 285 ý kiến, đã tổ chức thực hiện 258/285 ý kiến, đạt 90,52%, đang tiếp tục thực hiện 19 ý kiến.

Nhìn chung, việc thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân trong giao dịch hành chính giữa nhà nước với tổ chức, người dân làm hạn chế tình trạng quan liêu, sách nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức, và rút ngắn thời gian đi lại của người dân, đồng thời là cơ sở để hướng dẫn người dân thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Qua đó tạo sự đồng thuận trong dân, hạn chế thấp nhất sự phiền hà của tổ chức, công dân đối với cán bộ thực thi công vụ; thực hiện dân chủ góp phần cải cách bộ máy hành chính ở địa phương.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết