Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn tại NHCSXH huyện Gò Công Đông.
28/06/2021

Thực hiện văn bản 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động tổ TK&VV, trong tháng 4 và tháng 5/2021, phòng giao dịch NHCSXH Huyện Gò Công Đông đã phối hợp cùng các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã tiến hành rà soát và củng cố 302 tổ TK&VV trên địa.

Các tổ TK&VV đã tiến hành họp tổ dưới sự chủ trì của tổ trưởng tổ TK&VV, có sự giám sát, chứng kiến của các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và trưởng ấp. Nội dung cuộc họp bao gồm các công việc: xác nhận danh sách tổ viên đến thời điểm họp tổ, phổ biến, quán triệt quy ước hoạt động của tổ, tuyên truyền hướng dẫn đến các tổ viên về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thống nhất mức tiền gửi tối thiểu tổ viên gửi hàng tháng, bầu lại ban quản lý tổ….. Qua công tác rà soát, củng cố đã khắc phục được một số tồn tại như: việc kết nạp, cho tổ viên ra khỏi tổ, chốt số tổ viên không chính xác, ban quản lý tổ chưa phân công nhiệm vụ giữa tổ trưởng và tổ phó, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ…

Trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV, NHCSXH Huyện Gò Công Đông tiếp tục phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho ban quản lý tổ TK&VV, trong đó, lưu ý hướng dẫn việc quản lý, theo dõi tổ viên ra vào tổ, ghi chép biên lai, biên bản họp tổ, lưu trữ hồ sơ của tổ, hướng dẫn Hội đoàn thể cấp xã trong việc kiểm tra sau cho vay, kiểm tra hoạt động tổ TK&VV theo quy định, chứng kiến, giám sát việc họp tổ TK&VV, đặc biệt trong vấn đề bình xét cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, vốn vay sử dụng đúng mục đích.

Nguyễn Thị Kim Anh

NHCSXH Huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết