Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

HĐND huyện Gò Công Đông phê chuẩn danh sách Ủy viên hai Ban của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
21/07/2021

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Gò Công Đông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức vào ngày 01/7/2021 đã thông qua Nghi quyết quy định số lượng Ủy viên, cơ cấu thành phần của Ban pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện. Theo đó, số lượng mỗi Ban của HĐND huyện gồm 07 Ủy viên. Về cơ cấu, thành phần hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm:  01 Trưởng Ban hoạt động kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách và 05 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Cơ cấu, thành phần các Ủy viên của hai Ban chủ yếu là các đại biểu có trình độ chuyên môn đang công tác tại các cơ quan, ban ngành huyện và các xã-thị trấn có hoạt động phù hợp với hoạt động của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện vào ngày 08/7/2021, đã thống nhất sách Ủy viên hai Ban của HĐND huyện. Ngày 09/7/2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành các Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên hai Ban của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể:

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND,  phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế của HĐND huyện gồm: Ông Đặng Thành Trung - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân; Bà Lê Thị Hồng Phương - Huyện ủy viên - Trưởng Phòng Tư pháp; Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung; Ông Nguyễn Thanh Bình - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Tân Tây; Bà Hà Trần Phương Thùy - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vàm Láng;

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban  Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện gồm: Ông Bạch Công Quang - Huyện ủy viên -Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;  Bà Võ Thị Mỵ Nương - Huyện ủy viên - Bí Thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Tùng Chinh - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã Bình Ân; Ông  Lê Tấn Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Điền.

Về các tổ đại biểu, Thường trực HĐND huyện thống nhất thành lập 04 tổ đại và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của Tổ đại biểu./.

                                                                                                 Lương Giàu

Liên kết Liên kết