Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: thẩm định 5 tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới Kiểng Phước
02/07/2020

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Gò Công Đông vừa tổ chức Đoàn thẩm định 05 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Kiểng Phước.

BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Kiểng Phước

tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Kiểng Phước tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; Xây dựng thiết chế văn hóa và phong trào văn hóa- thể thao ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn. Từ đó, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có chuyển biến tích cực, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân trên đầu người hơn 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,4%, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đặc biệt, xã Kiểng Phước đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 02/2020.

Qua buổi thẩm định, Đoàn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã Kiểng Phước trong thực hiện 5 tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thống nhất công nhận xã Kiểng Phước đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo xã cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; phát huy duy trì các tiêu chí đã đạt được; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND huyện công nhận địa phương đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới./.

 

                                                                                                           HOÀNG MINH

                                                                                                         TT VH-TT & TT Gò Công Đông

Liên kết Liên kết