Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Khẩn trương hoàn thành tiêu chí huyện Nông thôn mới
28/02/2020

Hiện nay, huyện Gò Công Đông đã đạt 06/9 tiêu chí (10/14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ là: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 6 về Sản xuất; Tiêu chí số 7 về Môi trường; Tiêu chí số 8 về An ninh trật tự xã hội; và Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Kết quả các tiêu chí đạt được cụ thể như sau:

 Tiêu chí số 3 về Thủy lợi: Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều có kế hoạch phối hợp với các xã khảo sát và tiến hành nạo vét những tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng để phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong năm 2020, tiếp tục đầu tư thực hiện các danh mục công trình thủy lợi, trước mắt phục vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2019-2020 gồm: công trình cấp huyện đầu tư: 10 kênh, 04 cống, ước kinh phí đầu tư 3.120 triệu đồng, công trình cấp xã đầu tư: 07 kênh, 01 cống, ước kinh phí đầu tư 1.083 triệu đồng. Đã hoàn chỉnh Bản đồ hệ thống thủy lợi huyện Gò Công Đông phục vụ công tác quản lý công trình thủy lợi; Xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục thực hiện các đợt ra quân trục vớt, trục đẩy lục bình, chướng ngại vật đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện.

Tiêu chí số 4 về Điện: Hiện 11/11 xã đều có hệ thống lưới điện đạt chuẩn.Về Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn: Thường trực Ban Chỉ đạo NTM đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, sửa chữa các tuyến đường điện sau điện kế chính chưa đạt chuẩn để đảm bảo an toàn theo quy định, đến nay tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên và an toàn trên địa bàn huyện đạt 100%.

Tiêu chí số 6 về Sản xuất: Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung thực hiện củng cố, nâng chất tiêu chí số 6 về sản xuất. Trong đó, tập trung xây dựng chuỗi giá trị cho 03 mặt hàng trồng trọt chủ lực của huyện (lúa gạo, rau màu và sơ ri); Đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu của quá trình sản xuất; áp đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm góp phần thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tiêu chí số 7 về Môi trường: Hệ thống thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn huyện đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn, đã xây dựng hệ thống các tổ thu gom rác theo phương án của từng xã, thị trấn đi đôi với thực hiện dự án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện, đã tổ chức thu gom và xử lý hàng ngày khoảng 37 tấn/66,5 tấn rác thải phát sinh trên địa bàn đạt tỷ lệ 55,64% rác thải phát sinh, đang tiếp tục xây dựng mạng lưới các tổ thu gom ở các xã, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 80% số lượng phát sinh; số còn lại chủ yếu ở các khu vực dân cư thưa thớt chưa tổ chức thu gom được. Huyện đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại và xử lý rác thải tại nhà hợp vệ sinh. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường ở Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn huyện được thực hiện cơ bản đảm bảo.

Tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; khống chế được các tệ nạn xã hội. Công an huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của Công an tỉnh.

Xã Gia Thuận là xã thứ 9 của huyện ra mắt xã NTM

Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Ủy ban nhân dân huyện đã Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện và Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện; đồng thời phân công công chức chuyên trách làm việc tại Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo NTM huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã tập trung mọi nguồn lực cần thiết tổ chức thực Chương trình, từ đó kết quả thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình ra mắt huyện Nông thôn mới trong tháng 5/2020 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung thực hiện 03 tiêu chí còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 3/2020. Cụ thể như sau:

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Công Đông; phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia vào Đồ án quy hoạch vùng huyện. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh trình Đồ án và thông qua Hội đồng nhân dân huyện (họp bất thường) vào ngày 27/02/2020, sau đó sẽ trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2020.

Tiêu chí số 2 về Giao thông: Hiện nay có 06 công trình nâng cấp các tuyến đường huyện đã và đang được triển khai là các tuyến Đường huyện 02, 05B, 08, 08B, 09, 10. Trong đó: 03 tuyến đường huyện 08, 08B và 09 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 02 tuyến đường huyện 02 (đoạn 1 đạt 80% KH; đoạn 2 đạt 20% KL) và 05B (đạt 55% KL) đang trong giai đoạn thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. Riêng đường huyện 10: huyện đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho chuyển Đường huyện 10 thành đường phục vụ phát triển Khu công nghiệp phía đông. Sau khi được phép chuyển thành đường phục vụ phát triển khu công nghiệp thì chỉ tiêu này đạt.

Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Trung tâm Y tế huyện đã đạt chuẩn theo quy định; UBND huyện đã hoàn tất hồ sơ trình Sở Y tế thẩm tra. Có 03 công trình văn hóa gồm: Hội trường Nhà văn hóa đa năng - các công trình phụ trợ: đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà tập luyện thể thao và các phòng chức năng: khối lượng ước đạt 60%, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. Sân vận động: khối lượng ước đạt 67%, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. Hiện đang thi công 02 công trình trường học là: Trường THPT Nguyễn Văn Côn (Xây dựng sân tập và nhà thi đấu đa năng): ước hiện nay tiến độ đạt khoảng 92% KL, ước hoàn thành trong tháng 03/2020. Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khảo sát hồ sơ đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn quốc gia (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 19/02/2020), hiện nay trường đang giai đoạn khắc phục các hạn chế để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường THPT Gò Công Đông (Xây dựng thêm 14 phòng học bao gồm trang thiết bị bên trong, 01 nhà đa năng): ước hiện nay tiến độ đạt khoảng 80% khối lượng, ước hoàn thành trong tháng 03/2020. Trường đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 05/02/2020.

Song song đó, Ủy ban nhân dân huyện đã khẩn trương hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo biểu số 09 được ban hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập Đoàn đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM. Các phong, ban phụ trách từng tiêu chí tranh thủ hoàn chỉnh bộ hồ sơ trình ngành tỉnh góp ý, sửa chữa cho hoàn chỉnh trước khi trình thẩm định. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, có kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Định kỳ trong buổi sáng ngày thứ 5 hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng điều phối NTM để kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc theo đúng tiến độ đề ra.

 

                                                                                                                                        Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết