Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông kêu gọi – xúc tiến đầu tư-Dự án hồ bơi
15/12/2019

Cụ thể thông tin chi tiết các danh mục, dự án mời gọi đầu tư:

 

DỰ ÁN 1: HỒ BƠI TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN

                                                                                        DỰ ÁN SỐ: 1GCĐ(8)

1. Tên dự án:

Hồ bơi Trung tâm văn hóa huyện

2. Mục tiêu dự án

Tạo nơi sinh hoạt bơi lội của học sinh, thanh niên và người dân trong khu vực huyện Gò Công Đông

3. Hình thức lựa chọn và đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất: đất công 1.630 m2

- Tổng mức đầu tư: 7 tỷ đồng.

- Các hạng mục: + Xây dựng nhà bao che.

                            + Xây dựng 02 hồ bơi: 21m x 25m; 16m x 25m.

5. Căn cứ xây dựng dự án:

Theo Quy hoạch tổng thể các hạng mục công trình của Trung tâm Văn hóa huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án:

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa huyện – thị trấn Tân Hòa – huyện Gò Công Đông

7. Một số thông tin dự án:

- Đất đai:

- Kết nối giao thông

- Nguồn điện

- Nguồn nước

- Xử lý chất thải/ nước thải

                                                                                                                                                        

 

- Đất công do huyện quản lý

- Thuận lợi, nằm trên đường tỉnh 862

- Cung cấp từ lưới đện quốc gia, đảm bảo và ổn định

- Đảm bảo, có hệ thống nước máy BOO Tiền Giang

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

- Thực hiện theo quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 53/2016/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

9. Hiệu quả xã hội của dự án

- Tạo môi trường sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh, vui chơi thư giãn cho học sinh, thanh niên và người dân.

- Thúc đẩy phát triển dịch vụ trên địa bàn phát triển, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

DỰ ÁN 2: KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN TÂN THÀNH

                                                                                         DỰ ÁN SỐ:2GCĐ(8)

1. Tên dự án:

Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành

2. Mục tiêu dự án

Đầu tư phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn

3. Hình thức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất: đất của dân 66ha

- Tổng mức đâu tư: tùy thuộc vào khả năng giải tỏa đền bù của nhà đầu tư.

- Các hạng mục: nhà hàng, khách sạn, hồ bơi phục vụ du lịch.

5. Căn cứ xây dựng dự án:

- Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 05/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch sinh thái biển Tân thành 80,36ha

6. Địa điểm thực hiện dự án:

Từ ranh khu du lịch Vạn Bình An đến đường vào Ban quản lý Cồn bãi huyện, dọc theo đường Kênh láng biển, hướng ra biển đến bờ kè khu du lịch Vạn Bình An 200m.

7. Một số thông tin dự án:

- Đất đai:

- Kết nối giao thông

- Nguồn điện

- Nguồn nước

- Xử lý chất thải/         nước thải

 

- Đất do dân quản lý

- Thuận lợi,  đường Kênh láng biển kết nối với đường tỉnh 862

- Cung cấp từ lưới đện quốc gia, đảm bảo và ổn định.

- Đảm bảo, có hệ thống nước máy BOO Tiền Giang

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triễn và quản lý nhà ở xã hội; QĐ 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 53/2016/QĐ-UBND.

9. Hiệu quả xã hội của dự án

Tạo ra giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới sự phát triển bền vững thông qua quá trình làm giảm sức ép khai thác nguồn lợi tự nhiên, phục vụ nhu cầu của du khách, của người dân địa phương khi tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Mỹ Phương

Liên kết Liên kết