Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông kêu gọi – xúc tiến đầu tư- các dự án đầu tư
29/12/2019

Trên cơ sở xác định tiềm năng thế mạnh của địa phương, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hổ trợ của các ngành các cấp và sự quyết tâm của địa phương có thể nói rằng huyện đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị nền tảng cho chiến lược phát triển kinh tế -xã hội đặc biệt là kinh tế biển đến năm 2020, định hướng đến 2030. Đến nay địa phương đã có một hạ tầng  đủ tốt, đồng thời có đầy đủ cơ sở pháp lý cho sự đầu tư phát triển thông qua các quy hoạch được xây dựng và phê duyệt  (quy hoạch chung xây dựng công nghiệp khu vực Gò Công, quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái biển Tân Thành,  các quy hoạch chung xây dựng đô thị của thị trấn Tân Hòa, Vàm Láng và xã Tân Tây,  quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội  đến 2020…). Cụ thể thông tin chi tiết các danh mục, dự án mời gọi đầu tư:

DỰ ÁN 6: DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN

                                                                                        DỰ ÁN SỐ: 6GCĐ(8)

1. Tên dự án:

Dự án điện gió trên địa bàn

2. Mục tiêu dự án

Đầu tư khai thác năng lượng điện gió ở các xã ven biển

3. Hình thức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

4. Quy mô dự án:

Đầu tư khai thác năng lượng điện gió ở các xã ven biển Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước.

5. Căn cứ xây dựng dự án:

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch phát triển năng lượng điện gió trên địa bàn huyện Gò Công Đông

6. Địa điểm thực hiện dự án:

Khu vực dọc theo bờ biển cảu 03 xã Tân Thành, Tân Điền, Kiểng Phước.

7. Một số thông tin dự án

- Đất đai:

 

 

- Kết nối giao thông

 

- Nguồn điện

- Nguồn nước

- Xử lý chất thải/         nước thải

 

 

- Từ đê ra biển đất do nhà nước quản lý.

- Từ đê trở vào bên trong: là đất ruộng, đất màu do người dân quản lý.

- Từ đê biển kết nối ra đường tỉnh 871, đường tỉnh 871C, đường tỉnh 862.

- Cung cấp từ lưới đện quốc gia, đảm bảo và ổn định.

- Đảm bảo, có hệ thống nước máy BOO Tiền Giang

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư:

- Thực hiện QĐ 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 53/2016/QĐ-UBND.

9. Hiệu quả xã hội

Thu hút đầu tư trong và ngoài địa phương, tạo ra việc làm cho lao động địa phương

 

DỰ ÁN 7: DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ 262,3HA

                                                                                        DỰ ÁN SỐ: 7GCĐ(8)

1.Tên dự án

Dự án khu công nghiệp dầu khí 262,3ha

2. Mục tiêu dự án

Phát triển công nghiệp: cơ khí, lắp ráp; vật liệu xây dựng; điện tử, điện lạnh, chế biến thủy hải sản; cảng biển; tổng kho xăng dầu.

3. Hình thức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

4.Quy mô dự án

- Diện tích 262,3ha còn lại của Dự án Khu CN dầu khí Soài Rạp.

- Các ngành nghề mời gọi đầu tư:

+ Nhóm ngành công nghiệp cơ khí – lắp ráp.

+ Nhóm ngành công nghiệp cao su (không chế biến mủ) và các sản phẩm plastic.

+ Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng.

+ Nhóm ngành điện tử điện lạnh.

+ Nhóm ngành chế biến nông - lâm sản.

+ Nhóm ngành cảng biển, tổng kho xăng dầu, lọc hóa dầu, ...

5. Căn cứ xây dựng dự án

Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng công nghiệp khu vực Gò Công.

6. Địa điểm thực hiện dự án

Khu Công nghiệp dầu khí Soài Rạp

7. Một số thông tin dự án:

- Đất đai

-Kết nối giao thông

- Nguồn điện

- Nguồn nước

- Xử lý chất thải/         nước thải

 

 

- Loại đất: đất công do nhà nước quản lý, đã được san lắp mặt bằng

- Từ đê kết nối với đường tỉnh 871 và đường tỉnh 871B

- Cung cấp từ lưới điện quốc gia, đảm bảo và ổn định.

- Đảm bảo, có hệ thống nước máy BOO Tiền Giang

- Biện pháp xử lý chất thải: thu gom, xử lý tập trung

- Biện pháp xử lý nước thải: xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước xả vào hệ thống chung.

8. Điều kiện hoặc ưu đãi đầu tư

Thực Hiện Theo  Quyết Định 53/2016/QĐ-UBND Ngày 10/12/2016 Của UBND Tỉnh Tiền Giang về ban hành quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2016/QĐ-UBND

9. Hiệu quả của dự án

Thu hút đầu tư trong và ngoài địa phương, tạo ra việc làm cho lao động địa phương

 
                                                                                                                                                                                                Mỹ Phương

Liên kết Liên kết