Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
18/03/2020

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 với 07 nhiệm vụ lớn và tổ chức triển khai cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn. Song song đó, UBND huyện phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Trong quí I thực hiện, UBND huyện ra Quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ, văn hóa công sở, ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Gò Công Đông....

Trong quý I, ngoài công tác tuyên truyền miệng, nói chuyện chuyên đề, phổ biến kiến thức pháp luật.... lực lượng phóng viên và cộng tác viên Trung tâm văn hóa-TT và TT huyện đã thực hiện viết 05 tin, 04 bài trong chương trinh thời sự hàng ngày và Chuyên mục CCHC, phát sóng 38 lượt trên sóng FM Đài huyện. Đồng thời gởi tin, bài công tác cải cách hành chính cộng tác trên sóng Đài PT-TH Tiền Giang, website Tiền Giang và website Gò Công Đông.

Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tốt hơn, huyện bố trí 01 PCT UBND huyện và 01 Chánh Văn phòng làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp huyện theo các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cấp xã có 13/13 công chức bố trí cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong quí I, UBND huyện không có tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về nội dung quy định hành chính hay hành vi của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC. Huyện tổ chức niêm yết công khai 264 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại bộ phận một cửa huyện; 120 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại bộ phận một cửa cấp xã ở vị trí thuận tiện, dễ nhìn, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu về thủ tục hành chính.

Đảm bảo công tác hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trên địa bàn huyện, đến ngày 25/02/2020 toàn huyện tiếp nhận 3.790 hồ sơ (trong đó có 3.035 hồ sơ Online), đã giải quyết 3.772 hồ sơ, đang giải quyết 18 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 99,9%, không có hồ sơ trễ hạn.

Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại UBND huyện được thực hiện đúng quy trình, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm được thời gian giải quyết công việc và thời gian đi lại của công dân và không có hồ sơ trễ hẹn nên không thực hiện việc xin lỗi với dân.

Được sự quan tâm của UBND huyện, trong năm 2019 tại Bộ phận một cửa huyện được trang bị các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra như màn hình tivi, gắn camera, máy vi tính, máy in... tạo thuận lợi cho cán bộ công chức cũng như người dân đến giao dịch.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện tốt. Tình hình thực hiện các quy định về phân cấp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Huyện được phân cấp thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, tuyển dụng viên chức, Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập, chịu trách nhiệm cấp thẻ, mã số thẻ, đổi thẻ cho viên chức, cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định, ký văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (phân cấp cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ký tên trên văn bằng). Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện, tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ và kết hợp khoa An toàn thực phàm của Trung Tâm Y tế thẩm định cơ sở xem xét để cấp giấp chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm ...... Nhìn chung qua phân cấp địa phương thực hiện đúng theo quy định.

Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56, Nghị định 88 và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Tiền Giang. Kết quả năm 2019 có 13,14% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ; 79,78% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6,91% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 06 trường hợp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực); 0,17% cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng thứ hai hàng tuần có 100% cán bộ công chức, viên chức dự chào cờ theo quy định và thủ trường các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã- thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành, kiểm tra, quản lý, giám sát công việc hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan, đơn vị mình, để đảm bảo thời gian và hiệu quả công việc.

 Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, chế độ hội họp, thời giờ làm việc. Trang phục gọn gàng, lịch sự, khi thực hiện nhiệm vụ mang thẻ công chức, viên chức theo quy định; thực tế cho thấy nơi nào cán bộ lãnh đạo gương mẫu, kiên quyết thực hiện thì nơi đó chất lượng, hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của công chức, viên chức ngày càng cao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý và cập nhật thông tin phần mềm quản lý hồ sơ CB.CC.VC đối với đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra, rà soát cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ CB.CC.VC đối với đối tượng là cán bộ, công chức trên địa bàn huyện khi có thay đổi.

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính (12 đơn vị quản lý nhà nước, 01 khổi Đảng và 05 đoàn thể).

Hiện nay trên địa bàn huyện có 18/18 cơ quan hành chính cấp huyện và 48/48 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, trong đó có 42 điểm trường. Tất cả các đơn vị thực hiện đúng quy định về phân phối kết quả tài chỉnh.

Về xây đựng chính quyền số và ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng đi vào nề nếp: Tỷ lệ văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm đạt 100%; Tỷ lệ văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đạt 100%. 100% công chức- viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng đạt 100%.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4); Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Có thể nói, công tác chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân huyện, xã kịp thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị thực hiện đạt hiệu quả cao. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nề nếp, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tránh cho người dân đi lại nhiều lần. Về một cửa điện tử huyện đã chỉ đạo quyết liệt đến thời điểm hiện tại các công chức được cấp tài khoản để vận hành tốt, không có hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm một cửa điện tử. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng cao. Công tác tuyên truyền được thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã - thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, tạo môi trường làm việc, giải quyêt thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân nhanh, gọn, đúng quy định pháp luật. Kịp thời có văn bản chấn chỉnh thời giờ làm việc, thái độ ứng xử của công chức, viên chức trong giao tiếp với tổ chức và công dân.

                                                                                                                                                                                                   Lê Hằng

Liên kết Liên kết