Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015- 2017
24/04/2018

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Gò Công Đông đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Để giữ vững và phát huy phong trào này, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành Công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã- thị trấn tiếp tục củng cố 04 mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả tại địa bàn dân cư gồm: “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, “Thêm yêu cuộc sống”, “Hướng về phía trước”, “Cổng rào tự quản”; xây dựng nhân rộng 02 mô hình mới “Camera an ninh” và “ 4 +1”. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:- Mô hình "Ánh sáng phòng, chống tội phạm": nhân rộng toàn địa bàn dân cư 11/11 xã, 02/02 thị trấn gồm 79/84 ấp, 15/17 khu phố trên địa bàn huyện, có khoảng 2.380 bóng đèn, thắp sáng trên 198km tuyến đường trục lộ nông thôn, kinh phí thực hiện trên 565.000.000 đồng do nhân dân đóng góp.
 - Mô hình “Thêm yêu cuộc sống”: duy trì hoạt động 13 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” địa bàn 11 xã, 02 thị trấn, mỗi câu lạc bộ có 06 thành viên, 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 04 ủy viên; định kỳ mỗi tháng tập hợp sinh hoạt 01 lần, qua đó đã tuyên truyền pháp luật, gặp gỡ, giáo dục, động viên, giới thiệu việc làm cho 54 thanh niên chậm tiến bộ tham gia sinh hoạt, giúp họ xóa mặc cảm xã hội, ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng.
- Mô hình thực hiện biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương theo Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ:Trong năm 2016, đã hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xã triển khai Nghị quyết, kế hoạch thực hiện lãnh đạo Công an phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp rà soát lên danh sách 53 người có biểu hiện hoạt động phạm tội và có nguy cơ bị tội phạm lôi kéo, qua đó tổ chức 01 cuộc đối thoại giữa chính quyền với 34 người vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của đối tượng, phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ 01 đối tượng, trợ cấp vốn vay cho 02 đối tượng, mỗi đối tượng 15.000.000 đồng tạo điều kiện sản xuất phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Rà soát lên danh sách đề nghị tỉnh phê duyệt phương án cho vay vốn phát triển chăn nuôi cho 12 đối tượng, mỗi đối tượng 11.500.000 đồng. Mô hình đã được Công an tỉnh chọn báo cáo điển hình tại hội nghị chuyên đề xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cụm thi đua số do Bộ Công an tổ chức tại Công an Tiền Giang vào tháng 9/2016.
Trong năm 2017, tiếp tục tiến hành rà soát lên danh sách 17 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương giới thiệu đến MTTQ, các ngành, đoàn thể tham gia quản lý, giáo dục, giới thiệu việc làm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.
- Mô hình “Cổng rào tự quản”: Xây dựng và duy trì hoạt động 02 cổng rào tại địa bàn xã Tân Tây.
- Mô hình “Camera an ninh”: tiến hành lắp đặt mới và đưa vào sử dụng 15 mắt camera an ninh ở 12 điểm ngã tư, điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn huyện; 14 mắt camera an ninh tại thị trấn Vàm Láng.
- Mô hình “4+1”: tham mưu cấp ủy, chính quyền phân công 01 đoàn thể, 01 đảng viên, 01 Công an cùng với gia đình tham gia quản lý giáo dục 55 đối tượng vi phạm pháp luật đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương theo Nghị định số 80/CP của Chính phủ.
 Ngoài ra, huyện Gò Công Đông còn phát huy hiệu quả các mô hình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm của Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể phát động, góp phần làm giảm đáng kể nguyên nhân phát sinh tội phạm và tai, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với mô hình “Tự quản về an toàn giao thông ở khu dân cư”, “Nông dân với an toàn giao thông” của Hội Nông dân, “Tổ hội phụ nữ không có chồng, con, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của Hội liên hiệp Phụ nữ, “Tuyến đường thanh niên tự quản” của Đoàn Thanh niên, “Bản chất truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ” của Hội cựu chiến binh, “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi./.
                                                                                                      Tâm Lê
                                                                                      VP HĐND và UBND huyện

Liên kết Liên kết