Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Gò Công Đông: thực hiện 38 công trình thủy lợi năm 2018
06/10/2018


Thủy lợi là một trong 19 tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do đó, huyện Gò Công Đông rất quan tâm, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.
Gò Công Đông nạo vét tuyến kênh Trần Văn Dõng phục nước tưới tiêu và sản xuất cho nhân dân

Cụ thể, trong 09 tháng đầu năm nay, UBND huyện triển khai thực hiện 38 công trình thủy lợi theo kế hoạch của năm, với tổng chiều dài 58.390 mét, khối lượng công trình trên 300.000 mét khối, ước kinh phí 9,59 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, tỉnh hỗ trợ các nguồn vốn trong năm 2018 này gồm: vốn hạn mặn 03 công trình; Vốn thủy lợi phí 17 công trình nạo vét kênh và 04 công trình cống. Riêng nguồn vốn Nghị định 35 phân cấp cho xã 14 công trình, tất cả thi công đều đạt 100% khối lượng. Đặc biệt, Công trình thủy lợi cấp tỉnh đang triển khai nạo vét kênh Champuex, ước đạt khoảng 55% khối lượng.

 Nhìn chung, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện được đầu tư kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, giúp địa phương sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành tiêu chí thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới./.


                                                                                                            HOÀNG MINH
                                                                                             Đài TT – TH huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết