Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: tổ chức triển khai Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày của Chính phủ.
23/04/2021

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện năm 2021. Ngày 22 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại cho 99 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các Ban xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND và công chức phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các xã, thị trấn tham dự.

Tại buổi tập huấn, ông Hồ Văn Phúc- Phó Chánh Thanh tra tỉnh-Báo cáo viên đã nêu một số điểm khác giữa Nghị định 124/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Khiếu nại và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu kèm theo.

Kết luận hội nghị, Ông Lê Hoàng Việt, Ủy viên UBND huyện đại diện UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu thực hiện giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân đúng theo quy định pháp luật ./.

 

 Huỳnh Thị Long

Liên kết Liên kết