Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống mua bán người và ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7
25/07/2020

Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng được thực hiện từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội đối với công tác phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người.

Trong đó, tập trung với những nội dung trọng tâm như: tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hoàn thiện pháp luật về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người nhất là liên quan tới công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương, chú trọng tuyên truyên tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự hoặc có nguy cơ cao bị mua bán tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội với khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; “Chung tay phòng, chống nạn buôn bán người” và “Phòng, chống buôn bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội” nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

Phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này;  Công an huyện với vai trò nòng cốt phối hợp các lực lượng có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tổ chức điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không để loạt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn các vụ án điển hình và tổ chức xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong quần chúng Nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện.

Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết