Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

GCĐ: chấn chỉnh việc cách ly người về từ ngoài tỉnh
11/10/2021

Thời gian qua, việc phối hợp tiếp nhận người địa phương về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, qua phản ánh của các cơ quan chuyên môn về quản lý, giám sát người về trong thời gian cách ly tại nhà và cách ly tại điểm tập trung ở các xã-thị trấn thực hiện chưa nghiêm. Để chấn chỉnh tình hình trên và đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả trong thời gian tới. Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn 2614 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn không được chủ quan, lơ là và phải thực hiện nghiêm việc cách ly phòng, chống dịch theo quy định.

Các xã-thị trấn tổ chức đón người dân về từ tỉnh khác

Theo đó yêu cầu việc cách ly tập trung phải đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm cách ly tập trung; tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc chấp hành 5K, hạn chế tiếp xúc, trao đổi với người đang thực hiện cách ly tập trung chung và người nhà trong quá trình cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ ăn uống, sinh hoạt; thực hiện ký cam kết công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với việc cách ly tại nhà, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong việc tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc chấp hành quy chế cách ly của người đang cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình và tuyệt đối không tiếp xúc với người đanh thực hiện cách ly, đảm bảo thựuc hiện 5K; ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu thực hiện không nghiêm và để phát sinh hoặc lây lan ổ dịch mới.

Nhật Lam

 

Liên kết Liên kết