Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Có 189 ý kiến phản ảnh của người dân tại buổi gặp gỡ của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến PAPI
17/12/2019

Thực hiện theo Thông báo số 145/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc tổ chức các buổi gặp gỡ nhân dân của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI). Từ ngày 28/6/2019 ngày 27/9/2019, Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức gặp gỡ nhân dân 13/13 xã - thị trấn trên địa bàn huyện với 1.060 người dân tham dự (trung bình khoản 85 người dân/buổi gặp gỡ), thu thập được 1.060 phiếu khảo sát ý kiến người dân và ghi nhận 102 lượt người dân tham gia ý kiến với 189 ý kiến.

Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ người dân xã Tân Phước

Đa số các ý kiến của người dân được đại diện các ngành chuyên môn huyện, lãnh đạo UBND cấp huyện và xã giải thích, trả lời liên quan đến phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của người dân để người dân hiểu rõ hơn về thủ tục hành chính, tại buổi gặp gỡ đã giải đáp 166/189 ý kiến của người dân (đạt 64,55% tổng số các ý kiến của người dân của người dân tại các buổi gặp gỡ), một số phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết được Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận sẽ có ý kiến kiến nghị về cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

Các vấn đề còn lại, cần xác minh và thời gian giải quyết Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, ghi nhận và chỉ đạo 23 vấn đề có liên quan đến ý kiến người dân, giao các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND cấp xã thực hiện trong thời gian tới nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân; cải thiện sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cấp chính quyền.

Tại các buổi gặp gỡ nhân dân của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các ý kiến của người dân được đại diện các phòng ban, ngành huyện, UBND, xã - thị trấn giải thích, cung cấp thông tin chính thức để người dân hiểu rõ từ đó góp phần quan trọng nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.

                                                                                                                                                                                                                   Ngọc Thanh

 

Liên kết Liên kết