Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 03/6/2021 của HĐND huyện về giám sát tình hình sử dụng, tinh giản biên chế và một số người làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
24/08/2021

Liên kết Liên kết