Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện thông báo số kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự kiến số thu chi ngân sách nhà nước năm 2022-2023
23/10/2020

Liên kết Liên kết