Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBND huyện hướng dẫn việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016
31/12/2020

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện. Thực tế hiện nay, trên địa bàn huyện còn nhiều trường hợp trẻ em thuộc diện được cấp số định danh cá nhân đã đăng ký khai sinh thông qua phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp (gọi tắt là phần mềm) từ ngày 01/01/2016 nhưng phần thông tin về số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh vẫn để trống (do thời điểm áp dụng phần mềm bị lỗi kết nối). Đối với các trường hợp này, thì cơ quan đăng ký hộ tịch đã thực hiện việc nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm hống sau khi được khắc phục và được cấp số định danh cá nhân nhưng chưa được bổ sung số định danh trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh. Để bảo đảm thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh được đầy đủ, thống nhất với Phần mềm, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp như sau:

Đối với trường hợp đã đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm chính thức sử dụng Phần mềm cho trẻ em thuộc diện được cấp Số định danh cá nhân giao Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung hoàn thành việc số hóa sổ đăng ký khai sinh theo hướng dẫn ở giai đoạn một theo hướng dẫn của tỉnh về thực hiện số hóa Sổ hộ tịch. Sau khi nhập vào phần mềm, có số định danh cá nhân thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ: “bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18/12/2020  của Bộ Tư pháp”. Sau đó, nếu cha, mẹ trẻ em có yêu cầu bổ sung số định danh cá nhân của trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng quy định của thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch.

Đối với các trường hợp tiếp nhận thông tin khai sinh vào phần mềm tại thời điểm đường truyền dữ liệu giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp nếu xảy ra lỗi, mất kết nối dẫn đến việc chưa lấy được số định danh cá nhân tại thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em thì sau khi đã được khắc phục và có số định danh cá nhân của trẻ em trên Phần mềm thì tiếp tục thực hiện tương tự như hướng dẫn tại thời điểm chính thức sử dụng phần mềm.

Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như nêu trên thì Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện bổ sung sau. Đồng thời, trao đổi với cơ quan Bảo hiểm xã hội để đảm bảo việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định pháp luật và Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh về phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh, không vì lý do không có số định danh cá nhân mà từ chối cấp Thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp để được hướng dẫn./

Nhật Lam

Liên kết Liên kết