Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Công Đông vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang
08/01/2020

Chiều ngày 08/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Đông tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và sơ kết 4 năm thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền.

Trong năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, phối hợp vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục duy trì 02 mô hình: dòng kênh tự quản và tuyến đường xanh-sạch-đẹp được thực hiện ở 13/13 xã- thị trấn có hiệu quả. Bên cạnh đó, tổ chức phát động đăng ký “Gia đình văn hóa” đạt 99,98%, qua bình xét cuối năm có trên 34.400 hộ được công nhận, chiếm tỷ lệ 93%.

 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng cờ thi đua xuất sắc cho UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Công Đông

Cũng trong năm qua, UBMTTQ huyện đã vận động được 9.587 phần quà tết với tổng giá trị là 3,2 tỷ đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 2,715 tỷ đồng; đã xây dựng 68 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng giá trị 2,148 tỷ đồng. xây dựng 04 cầu giao thông nông thôn, kinh phí trên 1 tỷ đồng, 17 hồ chứa nước trị giá 85 triệu đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Bát cơm từ thiện”, tích cực vận động tặng quà cho người nghèo, khám bệnh, bóc thuốc miễn phí,… tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng.

Song song đó, thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thông suốt từ huyện đến cơ sở, nội dung tuyên truyền khá toàn diện và phong phú, hình thức tuyên truyền ngày càng được mở rộng cả về nội dung và hình thức được 7.864 cuộc, có trên 257.000 lượt đoàn viên, hội viên, chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân tham dự, mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng đưa các nội dung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh  Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua và công tác mặt trận tại địa phương năm 2019

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng cờ thi đua xuất sắc cho UBMTTQ Việt Nam huyện Gò Công Đông và 7 Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Gò Công Đông; UBMTTQ VN huyện tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc các phong trào ti đua và công tác mặt trận tại địa phương năm 2019.

 

                                                                                                                                                                        Hoàng Minh

                                                                                                                                                                               TT VH-TT và Truyền thanh huyện GCĐ

Liên kết Liên kết