Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện GCĐ năm 2020
12/06/2020

UBND huyện Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện GCĐ năm 2020

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển 30 ngày

Chi tiết xem nội dung kế hoạch

Liên kết Liên kết