Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện các giải pháp trong tâm trong Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020
23/02/2020

Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020. Theo đó kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong phòng, chống tội phạm. tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và các đơn vị, cơ sở. 

Đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và kết quả công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất các giải pháp phòng, chống tội phạm thời gian tới phục vụ xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là ở các địa bàn cơ sở; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư… trong việc phát hiện và xử lý kip thời các mâu thuẫn nội bộ nhân dân không để phát sinh các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Công an tuyên truyền, thông tin về công tác phòng chống tội phạm

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội, làm tốt công tác nắm tình hình, tiếp tục tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, …Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác.

Chỉ đạo mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm công tác điều tra, hạn chế thấp nhất số vụ oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục phòng ngừa chung.           

Tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng, chống cháy nổ… Triển khai các biện pháp quản lý, giúp đỡ người mãn hạn tù, người được tù tha trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các kỹ năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tập trung xử lý tội phạm liên quan băng, nhóm … tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm tội về trật tự xã hội; thường xuyên tổ chức truy bắt, thanh loại, làm giảm cơ bản đối tượng truy nã.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, chủ động đề ra các kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá từng tổ chức, ổ nhóm tội phạm. Quản lý chặt các đối tượng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý, sử dụng pháo… Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án 896 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắt giao thông.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể các cấp, gia đình, nhà trường trong công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư.   

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm và ma túy ở khu vực biên giới biển; tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các khu vực phức tạp trên các tuyến biên giới biển.

Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp Công an huyện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ phòng, chống tội phạm, đề xuất kinh phí trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng Công an. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: bán hàng đa cấp lừa đảo, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, …xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, ngăn ngừa tội phạm phát sinh

Chú trọng đổi mới các biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, khu dân cư; lồng ghép thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm với các hoạt động; vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với phòng, chống tội phạm; kịp thời biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và học sinh nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; hạn chế đến mức thấp nhất việc cán bộ, giáo viên học sinh, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm.  

Phối hợp với đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện vai trò đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, tập trung thành lập các “khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, tệ nạn xã hội” tại khu công nghiệp có đông nhân dân lao động. Tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chú trọng hoạt động trọng điểm về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.     

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương UBND cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn quản lý; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ; đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm./.

                                                                                                                                                                                                                                      Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết