Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Triển khai chuyên sâu nghiệp vụ giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo, Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ
25/06/2020

Để cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện hiểu và tuân thủ quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Gò Công Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ, với 141 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Hiệu trưởng, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND và công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các xã, thị trấn tham dự.

Tại Hội nghị, báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt sâu các nội dung mới sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011 để đại biểu nắm về quy trình rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh, cho phép rút tố cáo, quy định về bảo vệ người tố cáo, các biểu mẫu giải quyết tố cáo quy định trong Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ để áp dụng giải quyết tố cáo đúng theo quy định của Luật Tố cáo.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Ngô Văn Nhiên, Ủy viên UBND huyện đại diện UBND huyện nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật Tố cáo và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Qua đó yêu cầu đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và kết hợp với những kiến thức mà báo cáo viên đã trao đổi để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả công việc tại địa phương, đơn vị./.

                                                                                                                                                           Huỳnh Long

Liên kết Liên kết