Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn”
12/02/2020

Ngày 10/02/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 193/UBND về tiếp tục triển khai và thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Dự án trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung như:

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện Dự án; định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Dự án.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy; lồng ghép các nội dung của Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn” với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả tại địa bàn xã, thị trấn; đồng thời, loại bỏ các mô hình phòng, chống ma túy không còn phù hợp. Xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; giữ vững và tăng số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; giảm dần số xã, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.

Trong đó giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Y tế, Công an huyện nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Vận động các tổ chức xã hội trên địa bàn phối hợp tham gia điều trị, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai, nhất là công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở y tế, đặc biệt là y tế xã, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp xác định tình trạng nghiện, người sử dụng ma túy; thực hiện phác đồ cai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 và các các đơn vị có liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu trái phép các loại ma túy, tiền chất, hóa chất có liên quan đến tiền chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tài chính - Kế hoạch đảm bảo kinh phí cho các nội dung hoạt động của Dự án theo từng năm; theo dõi việc cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện Dự án ở xã, thị trấn; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Dự án đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

Giao Công an huyện - Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy tổ chức và thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy; hạn chế thấp nhất việc các đối tượng lợi dụng để ẩn náu, hoạt động phạm tội về ma túy. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, UBND xã - thị trấn tổ chức kiểm tra, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy

Tiếp tục thực hiện các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả; đồng thời, loại bỏ các mô hình phòng, chống ma túy không còn phù hợp. Triển khai áp dụng các biện pháp làm giảm, loại bỏ dần tệ nạn ma túy trên địa bàn xã, thị trấn để từ đó xóa bỏ khỏi danh sách xã, thị trấn có tệ nạn ma túy và trọng điểm về ma túy.

                                                                                                                                                                                                                                           Ngọc Thanh

 

Liên kết Liên kết