Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thu hồi hủy bỏ toàn bộ công văn số 974/UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện GCĐ
16/03/2020

Lý do: nội dung văn bản sai với quy định của pháp luật quy định tại Khoản a Điểm 1 Điều 3 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Liên kết Liên kết