Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông tin, tuyên truyền PC dịch cúm A trên gia cầm
28/02/2020

UBND huyện ban hành Công văn số 272 ngày 21/02/202 về thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên người và gia cầm

Liên kết Liên kết