Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo thời gian kiểm và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP lĩnh vực trồng trọt
18/04/2019

1 . Đối tượng phải kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:

- Chủ cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt;

- Người trực tiếp sản xuất sản phẩm trồng trọt.

2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:

- Đăng ký trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa chỉ: Khu phố Trung Lương - Phường 10 - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang.

- Điện thoại: 02733 868 722                  - Fax: 02733 856 008

- Đăng ký trực tuyến: Cơ sở, tổ chức, cá nhân đăng nhập

+ Trang web điện tử  www.motcua.tiengiang.gov.vn (dịch vụ công trực tuyến)

+ Trang web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang www.nongnghieptiengiang.gov.vn/SNN/42/666/1129/Thu-tuc-hanh-chinh/ 

Số lượng và thành phần hồ sơ: 01 bộ,

Lệ phí là 30.000 đồng/1 lần cấp/1 giấy

- Trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019:  ngày 02/5 và ngày 15/5 tại Văn phòng Chi cục.

- Vào các thời gian còn lại: Chi cục tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức vào ngày đầu tuần 3 hàng tháng tại văn phòng Chi cục 

Liên kết Liên kết