Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo dời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện
03/03/2020

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 05/3/2020

Tuy nhiên, do bận công tác đột xuất Ban Tiếp công dân huyện thông báo dời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 11/3/2020

Liên kết Liên kết