Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện
09/11/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện (UBND) đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020.

Theo số liệu thống kê báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đến ngày 31/10/2020 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 98,36 % (136.917/139.200) đạt 100,8% kế hoạch UBND tỉnh giao (98,36/97,6); đạt 99,96% kế hoạch huyện giao (98,36/96,4). Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 67,62% kế hoạch huyện giao (trong đó có các xã đạt rất thấp, toàn huyện chỉ có 02 đơn vị đạt tỷ lệ kế hoạch giao). Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt kết quả thấp có nhiều nguyên nhân như người dân ở thôn nông không lo xa, còn ỷ lại trong chờ vào con cháu; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng chưa được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm; hệ thống đại lý thu các xã, thị trấn chưa thực hiện quyết liệt trong công tác rà soát đối tượng tiềm năng để tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Để công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt kết quả góp phần từng bước tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH theo đúng tinh thần Chương trình hành động số 79-CTr/HU ngày 29/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. UBND huyện giao cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, quyền lợi của chính sách BHXH cho người dân hiểu và tuyên truyền mọi người cùng tham gia. Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia; giải quyết quyền lợi, chế độ về BHYT, BHXH tạo lòng tin và yên tâm cho đối tượng khi tham gia BHXH, BHYT. Thống kê số liệu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo thực hiện; đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích.

Các cơ quan, UBND các xã-thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng các câu chuyện truyền thanh về những lợi ích, chính sách, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, những rủi ro không may khi không tham gia BHXH, BHYT để từ đó từng bước thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động tham gia BHXH, BHYT.

  Bên cạnh đó, UBND các xã-thị trấn tăng cường phối hợp với các hội đoàn thể, đội ngũ đại lý thu tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Trước hết là vận động người thân của đảng viên, cán bộ công chức ở đơn vị, sau đó là lực lượng lao động tự do có thu nhập ổn định và người dân.Quán triệt trong đơn vị việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với đơn vị, quyết liệt trong thực hiện hiện chính sách BHXH, BHYT; nổ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tập trung quyết liệt tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo hoàn thành kế hoạch UBND huyện giao trước ngày 15/12/2020.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết