Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường phát hành văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ
15/05/2021

Để triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện một số quy định mới tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Trong đó, có triển khai quy định về việc phát hành đối với văn bản điện tử.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện việc phát hành văn bản điện tử. Tuy nhiên, việc phát hành văn bản điện tử tại một số cơ quan, đơn vị chưa đúng quy định theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư, cụ thể: chưa phát hành bản gốc văn bản điện tử (chưa sử dụng chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, đơn vị để ký số trên văn bản điện tử), chủ yếu phát hành văn bản sao y; chưa thực hiện ký số của cơ quan, đơn vị trên văn bản kèm theo không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử; chưa hiển thị đúng thông tin chữ ký số của cơ quan, đơn vị trên bản sao định dạng điện tử.

Để việc phát hành văn bản điện tử đúng theo quy định. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, đơn vị để ký số trên văn bản điện tử và phát hành bản gốc văn bản điện tử.

Văn bản phát hành đúng theo quy định Nghị định 30 của Chính phủ

Đối với văn bản điện tử có văn bản (hoặc phụ lục) kèm theo không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử thì văn thư cơ quan thực hiện ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản (hoặc phụ lục) kèm theo. Vị trí, hình ảnh, thông tin chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên văn bản (hoặc phụ lục) kèm theo được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 8, Mục II, Phần I, Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Hạn chế việc phát hành văn bản điện tử từ văn bản giấy (Bản sao y). Trường hợp cần phát hành văn bản điện tử từ văn bản giấy thì văn thư cơ quan thực hiện số hóa văn bản giấy và ký số của cơ quan, tổ chức. Tiêu chuẩn của văn bản số hóa, hình thức chữ ký số của cơ quan, tổ chức trên bản sao định dạng điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Mục I, Phần II, Phụ lục I theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nhật Lam

Liên kết Liên kết