Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thí sinh xét tuyển vào trường Đại học Quân sự
17/03/2020

Ngày 11/3/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 395 chỉ đạo công tác tuyển sinh Quân sự năm 2020. Trong năm 2019, công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn huyện đạt kết quả tương đối tốt, công tác tuyên truyền, vận động, hướng nghiệp cho thí sinh được quan tâm cả về hình thức và phương pháp, từ đó kết quả thí sinh đậu vào các trường Sĩ quan Quân đội ngày càng nhiều.

Để công tác tuyển sinh Quân sự năm 2020 đạt hiệu quả, tỷ lệ thí sinh đỗ vào các trường trong Quân đội tăng so với năm 2019, UBND huyện chỉ đạo Ban tuyển sinh Quân sự huyện, Hiệu trưởng hai Trường THPT Nguyễn Văn Côn, Gò Công Đông, UBND các xã-thị trấn cùng các ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như:

Tiếp tục kiện toàn Ban tuển sinh Quân sự đủ số lượng, đúng thành phần, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên.

Ban tuyển sinh Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan, Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Côn, Gò Công Đông tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh hai trường và thanh niên các xã-thị trấn về tiêu chuẩn đào tạo, chế độ đãi ngộ, chính sách đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam,.. nhằm thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Côn, Gò Công Đông tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường đại học Quân sự, chủ động định hướng cho những thí sinh có khả năng, học lực khá, giỏi và đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các trường đại học Quân sự để nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh Quân sự.

                                                                                                                                                                                                Ngọc Thanh

Liên kết Liên kết