Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tăng cường cấp nước sinh hoạt vào mùa khô
12/11/2019

Gò Công Đông là huyện ven biển lại ở cuối nguồn của Dự án ngọt hóa nên vào mùa khô, gió chướng (gió mùa Đông Bắc) đẩy mặn xâm nhập sâu vào đất liền, nước mặn từ biển Đông lấn sâu lên thượng nguồn, thời điểm này mực nước trong nội đồng bị cạn kiệt và ô nhiễm nặng do đó nước phục vụ cho sinh hoạt cho người dân đang là mối quan tâm lớn của địa phương.

Người dân lấy nước sạch sử dụng

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 trạm (Tân Đông, Gia Thuận, Tăng Hòa, Phước Trung) và 02 cụm cấp nước (Tân Thành, Vàm Láng) do Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang quản lý đã được kết nối với nguồn nước BOO. Mặc dù huyện và Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tiền Giang đã có nhiều cố gắng tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho cấp nước sạch, nhưng tính đến thời điểm hiện nay nguồn nước máy chỉ cung cấp được 31.160/37.158 hộ, đạt 83,8% số hộ dân toàn huyện. Theo khảo sát thực tế vẫn còn nhiều cụm dân cư chưa có nước máy để sử dụng, đặc biệt ở thời điểm mùa khô, mọi sinh hoạt của người dân sử dụng từ nguồn nước mưa chứa bằng các dụng cụ: lu, hồ có trong dân và nguồn nước kênh rạch trong dự án ngọt hóa Gò Công vốn đã bị ô nhiễm, không đảm bảo về mặt vệ sinh dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe vàphát sinh dịch bệnh đối với người dân nông thôn.

Để phần nào tháo gỡ tình hình khó khăn trên trong những năm vừa qua bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện đã triển khai thi công 26 tuyến ống cấp nước sinh hoạt nông thôn với chiều dài: 13.062m; vốn đầu 1,88 tỷ đồng; đã hoàn hành đưa vào phục vụ tháng 3/2017, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho 1.087 hộ dân. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và ngân hàng Á Châu ADB đã hỗ trợ 500 bồn chứa nước cho 500 hộ dân (hộ chính sách và hộ khó khăn) thuộc 08 xã ven biển của huyện. Trong ba năm từ 2017-2019 nhân dân tự góp vốn đầu tư 49 tuyến ống cấp nước với chiều dài 22.899m, vốn đầu tư 2,06 tỉ đồng, phục vụ cho 1.190 hộ dân. Ngoài ra trong năm 2017, huyện đã tiến hành mở 74 điểm vòi nước công cộng phục vụ cho khoảng 3.400 hộ dân khu vực chưa có nguồn nước máy từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 6/2017 nhằm giảm áp lực về nước sinh hoạt trong những tháng mùa khô năm 2017. Khối lượng nước tiêu thụ là: 3.581 m3; kinh phí đầu tư: 75 triệu đồng. Tiếp đến đầu tháng 3 năm 2018 huyện tiếp tục mở 42 vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 2.110 hộ dân trong những tháng mùa khô 2017-2018, khối lượng nước tiêu thụ 1.936m3, kinh phí đầu tư 47 triệu đồng. Mùa khô 2018-2019 huyện tiếp tục mở 48 vòi nước công cộng phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân từ tháng 2/2019 đến hết tháng 5/2019, khối lượng nước tiêu thụ 5.505m3, kinh phí đầu tư 86,4 triệu đồng.

Trong mùa khô 2019-2020, huyện sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế đầu tư với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” các tuyến ống cấp nước sinh hoạt ở các cụm dân cư. Qua đó, xem xét hỗ trợ địa phương kéo các tuyến ống cấp nước từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, đề án hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; các chương trình, dự án khác hỗ trợ có mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, sớm kiến nghị với Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến ống cũ đã xuống cấp không đủ công suất cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, phát triển mới các tuyến ống cấp nước cho các khu vực chưa có hệ thống cấp nước và các khu dân cư trên địa bàn. Hỗ trợ kéo các tuyến ống phân phối để trên cơ sở đó người dân tự góp vốn hoặc có giải pháp phù hợp để người dân có nước sử dụng. Tiếp tục kiến nghị sớm triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường ống tiếp nhận và phân phối nước sạch từ hệ thống cấp nước BOO Đồng Tâm theo dự án được duyệt và tiếp tục huy động nguồn lực để phát triển mạng lưới cấp nước ở các cụm dân cư theo phương thức xã hội hóa cấp nước.

 

                                                                                                                                                                                                                                 Lê Hồng Quân

Liên kết Liên kết