Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Quyết định bãi bỏ quy định về công tác Văn thư tại Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND huyện ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ
02/10/2020

Liên kết Liên kết