Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ngân hàng CSXH huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng
23/10/2021

Ngày 22/10/2021 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Gò Công Đông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021, qua đó đạt được những kết quả tích cực: Tổng nguồn vốn đến ngày 30/9/2021 là 312.218 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2021 là 301.334 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 242 triệu đồng. Doanh số cho vay là 52.062 triệu đồng với 1.953 lượt hộ vay vốn, giảm 6.813 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Doanh số thu nợ là 34.866 triệu đồng, giảm 9.992 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng dư nợ so với đầu năm là 17.131 triệu đồng, đạt 99,06% kế hoạch đề ra.

 

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt công tác cho vay học sinh sinh viên. Đẩy mạnh phổ biến việc nhận giấy xác nhận sinh viên từ nhà trường qua hòm thư điện tử  đến UBND các xã, thị trấn; Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ TK&VV. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại các địa bàn có nợ quá hạn cao, lãi tồn đọng nhiều... củng cố các Tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu kém, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn tránh để nợ quá hạn phát sinh.

Lê Khang

 Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện Gò Công Đông

Liên kết Liên kết