Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gò Công Đông: “Hiệu quả thiết thực vốn cho vay ủy thác qua 4 Hội Đoàn thể”
18/09/2019

Thời gian qua, hoạt động ủy thác vốn vay giữa Hội Đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gò Công Đông với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có 14.291 khách hàng vay vốn, thông qua 10 chương trình cho vay là: vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 167 và QĐ 33 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay nhà ở xã hội, với tổng dư nợ là 256 tỷ 427 triệu đồng, trong đó nợ quá hạn là 505 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,20%/ tổng dư nợ của Hội Đoàn thể quản lý. Từ nguồn vốn vay này đã giải quyết nhu cầu sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt, tạo công ăn việc làm cho phần lớn lao động tại địa phương, nhiều gia đình được sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh, những ngôi nhà kiên ở cho hộ nghèo được xây dựng; con em của các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn để tiếp tục theo học đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trên cả nước.

Đi đôi với công tác tạo vốn, việc kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng nguồn vốn được các cấp Hội đoàn thể được chú trọng và nghiêm túc thực hiện đúng quy định, có báo cáo tổng hợp và biên bản kiểm tra cụ thể. Do đó, qua đối chiếu với số liệu của Ngân hàng đều trùng khớp, nhất là số dư nợ và số dư tiền gửi tiết kiệm của các Tổ. Cụ thể, các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách. Nguồn vốn Hội đoàn thể huyện và 100% cán bộ Hội đoàn thể ở cơ sở, 100% Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn đã quản lý chặt chẽ vốn vay. Từ đó, mối quan hệ giữa Hội Đoàn thể các cấp với NHCSXH huyện ngày càng được củng cố và phát triển trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm.

Nhìn chung, việc cho vay vốn ủy thác đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thời gian qua được các Hội đoàn thể và Ngân hàng CSXH thực hiện tốt, chuyển vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng đối tượng, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đúng mục đích, số lượng hộ tham gia vay vốn phát triển kinh tế ngày càng tăng, làm ăn có hiệu quả, vì vậy tỷ lệ thu hồi vốn đến hạn cao. Đơn cử như gia đình anh Trần Huy Cường - ấp Bồ Đề, xã Kiểng Phước, nhờ vào nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, gia đình anh mở rộng trang trại chăn nuôi dê, heo với nguồn thu nhập ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của hộ vay được nâng cao, từ đó cũng được cải thiện rõ rệt, góp phần thực hiện Mục tiêu-Quốc gia giảm nghèo-việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định của Chính phủ thông qua NHCSXH đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng vay vốn của nhiều Hội đoàn thể trong huyện. Từ nguồn vốn này, hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Mặt khác, nó còn tác động tích cực đến các hoạt động phong trào của Hội đoàn thể, thu hút đông đảo hội viên đến với tổ chức Hội làm cho việc triển khai các hoạt động của Hội được kịp thời và thuận lợi hơn. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay còn giúp các hộ vay nâng cao vị trí, vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, cũng còn những mặt chưa thật sự hiệu quả, nhất là  trình độ năng lực của một vài Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn còn hạn chế, chưa nắm bắt về tín dụng chính sách xã hội nên khó khăn trong hoạt động cho vay; cán bộ hội ở cơ sở có sự biến động, thay đổi làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn vay; một vài cơ sở chưa tham mưu tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban giảm nghèo- việc làm trong việc xét duyệt đối tượng cho vay...

Thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện GCĐ sẽ nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, cụ thể phối hợp với chính quyền địa phương và Hội đoàn thể huyện cương quyết thu hồi nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng, xét duyệt cho vay mới đúng đối tượng. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm, làm tốt công tác huy động tiền gởi tiết kiệm, xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan theo đúng quy định./.

 

                                                                                                                                                    Văn Hùng-PGĐ NHCSXH huyện GCĐ

Liên kết Liên kết