Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ngân hàng chính sách xã hội Gò Công Đông tiếp vốn cho hộ mới thoát nghèo
29/04/2021

Thực hiện quyết định 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/07/2015 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, có hiệu lực ngày 30/03/2021, NHCSXH huyện Gò Công Đông đã tập trung giải ngân nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo, giúp người dân trên địa bàn tiếp cận vốn kịp thời, tạo thêm động lực, đòn bẩy giúp đỡ nhiều nông dân trên địa bàn phát triển kinh tế.

Tính đến 27/04/2021, tổng dự nợ cho vay hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Đông đạt hơn 52,9 tỷ đồng, với khoảng 2.227 hộ còn dư nợ. NHCSXH Huyện Gò Công Đông đã được tỉnh phân bổ 3 tỷ đồng nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo, trong tháng 4/2021 NHCSXH Huyện đã giải ngân đạt 100% kế hoạch cấp trên phân bổ.

Không riêng nguồn vốn dành cho hộ mới thoát nghèo, trong những năm qua, NHCSXH Huyện Gò Công Đông đã làm tốt công tác chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Tính đến 27/04/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 298,9 tỷ đồng, với 10.893 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng luôn được nâng cao. Theo lãnh đạo NHCSXH Huyện Gò Công Đông, để nguồn vốn ưu đãi tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, đề xuất bổ sung nguồn vốn ủy thác từ địa phương sang để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính Phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp người dân kịp thời có vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần chung vào mục tiêu giảm nghèo, thoát nghèo bền vững.      

Nguyễn Thị Kim Anh

NHCSXH Huyện Gò Công Đông.

Liên kết Liên kết